Mitjans Impresos

 • TDBconnection també ofereix el servei d’impressió de la identitat visual del seu  de negoci, així com la línia completa de publicitat que la seva empresa necessita.

  Mitjans Impresos:

  També coneguda com a línia de comunicació, els mitjans impresos és un mitjà de comunicació, que es refereix en particular als materials, la publicitat o el caràcter periodístic.

  Mitjans de comunicació més comuns són, diaris, revistes, tabloides, butlletins, anuaris … o tallar peces com ara flyers, correu directe, volants, cartells, insercions, tanques, etc.

  Aquests materials també es poden fer en diversos papers, plàstics, adhesius, que varien en grandària, color, aparença, i l’efecte.

 • Impresionis

  Author's image

Productes de Mitjans Impresos